Naprawiamy ubytki w lastryko

Wylewka z lastryko w prawie każdym przypadku przydają się do renowacji, co sądzi się za wielką zaletę tego modelu podłogi. Renowacja polega na frezowaniu, szlifowaniu i polerowaniu powierzchni, wykuwane są jedynie fragmenty posadzki uczynionej z własnych środków, które należy zastąpić nowym lastrykiem. Najczęściej korzystamy metodę szlifowania „na ciepło”, która umożliwia uniknąć mokrego szlamu niebezpiecznego dla mieszkańców. Maszyny do ostatniego dane urządzone są w podobne pochłaniacze pyłów, dzięki czemu zapylenie występuje tylko podczas szlifowania podstopnic schodowych.

Dzięki swojej budowie posadzka lastryko, niezależnie z wieku i stopnia zużycia, praktycznie zawsze nasuwa się renowacji, podczas której korzysta się zupełnie nową, wzmocnioną i skłonną do utrzymania w czystości powierzchnię. Renowacja posadzki z pełniejsza liczy na frezowaniu, szlifowaniu i polerowaniu powierzchni, tworzone są jedynie fragmenty posadzki zrobionej z nowych materiałów, jakie należy zastąpić nowym lastrykiem.

Posadzka lastryko po wyszlifowaniu także właściwej impregnacji, dzięki bardzo łatwej powierzchni (zamknięte pory) znacznie swobodnie i mało zwraca się prowadzić w idealnej czystości. Wystarczy tylko przestrzegać kilku zasad wymienionych poniżej:

-częste leczenie z ziemie zabrudzeń lotnych, takich jak piasek, kurz czy pył;
-okresowe mycie posadzki płynem na bazie alkoholu czy samą wodą;
-stosowanie mopów płaskich z mikrofibry z często wymienianą wodą;
-nie ma konieczności kupowania żadnych innych środków nabłyszczających, ochronnych, doczyszczających, itp.

Dobrym sposobem pielęgnacji posadzki lastrykowej jest popularne jej czyszczenie i zamiatanie. Piasek, a szczególnie błoto śniegowe (zawierające sól lub chlorek sodu) są bardzo niszczące dla lastryka. Zalecamy swoim Użytkownikom stosowanie mat wejściowych chroniących powierzchnię przed zniszczeniami.

Mycie lastryka powinno być poprzedzone odkurzeniem posadzki. Podaje się stosowanie płynów o neutralnym ph na podstawie alkoholu. Do roztworu powinno się używać zimnej wody oraz dozować preparat według zaleceń producenta. Ponadto warto co 3–4 mycia zrezygnować ze materiałów oczyszczających i umyć wyłącznie wodą. Do mycia najlepiej stosować mopy płaskie (dużo z mikrofibry). Mopy sznurkowe brudzą podstopnice i cokoły. Należy też dbać o częstej wymianie roztworu w wiadrze.

Często popełnianym błędem jest traktowanie różnych past nabłyszczających. Tłuste powłoki utrwalają brud, podłoga ciemnieje i niestety jest utrzymać ją w czystości.

Projektując nową posadzkę, mamy do wyboru wiele wariantów kolorystycznych kruszywa czy tegoż cementu. Dzięki temuż możemy zostać wodze energii i zaprojektować unikalny wzór, jaki będzie realizował Państwa oczekiwania. Jednymi ograniczeniami są warunki techniczne wykonania takiej posadzki, czyli grubość min. 3 cm, i pola dylatacyjne, które nie powinny być bogatsze niż 3 m2.

Posadzki lastryko, znane z lat, dzięki dzisiejszym technologiom renowacji będą więcej dużo długo obecne w własnym otoczeniu, i dzięki dostępności jeszcze to różnych kruszyw, cementów oraz barwników będą wykorzystywane z nazwiskiem w wielu nowych inwestycjach.

Mech-Bud Grzegorz Pieńkos – Schody i posadzki lastryko Warszawa – szlifowanie i renowacja lastryko
Gawartowa Wola 3A
05-085 Kampinos
NIP: 1250447903
REGON: 015418765
TEL: 608 050 831
email: firma.mechbud@gmail.com
lastryko warszawa